1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Vänd Er med förtroende till oss!

Vi har det ni söker.

Vi erbjuder:

• Skräddarsydda auktioner
• Gårdsauktioner
• Köper hela eller delar av bohag
• Maskinauktioner
• Inbördesauktioner
• Värderingar
• Vi ombesörjer flytt och flyttstädning
• Servering

Välkomna!

NÄSTA AUKTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETALNING

Du kan betala med bankkort!

Du kan även betala med Swish!

TELEFONBUD

Vi tar även telefonbud under auktionen.